Pages

Sunday, June 19, 2016

Pag-iimis

Nakapagtataka ang rahuyo
Ng patay na bulaklak sa lamesa.
May rikit na di matukoy ng mga mata
Ang mga talulot na pinanawan na ng kulay.
May halina ang amoy ng pagkaluoy
Na kahit iba na sa dating sigla,
Di nagbabago ang bahaging
Ginigising nito sa isip.
Sa kabila ng pagkalanta,
Makirot pa rin ang pamilyar na lugod
Kapag ito'y pinagmamasdan.

Nakapagtataka,
Katulad ng kung paanong higit
Ang tingkad ng alaala
Sa mga kumukupas na rekuwerdo.
At kung paanong,
 Para sa mga di makalimot,
Kayhirap na basta lamang ibasura
Ang mga patay na bulaklak sa mesa.