Pages

Tuesday, April 5, 2016

Ala Una y Media

Sa ganitong oras, ang bukas na bintana
Ay isang paanyaya sa gabi
Upang tumabi't magkuwento,
Ayaw mo mang makinig.

Dala-dala niya ang santambak na larawan
At pipilitin kang kulayan ang bawat mapusyaw
Na kanto. Hila-hila niya ang bawat daang
Iniwasan (o hindi hinabol. O pinakawalan);
Ipipinta sa iyong isip ang maraming marahil.
Iisa-isahin niya ang bawat letra sa bawat salitang
Nabitiwan; bubuhayin ang mga pagnanasang
Nailibing at napagtagumpayan.

Sa huni ng kuliglig,
Makikipagpaligsahan, mangungulit,
Bitbit ang mga pangalang wala nang mukha,
At mga mukhang nawalay na sa kani-kanilang pangalan.
Muli't muli itatanong sa iyo ang nalimot, nalilimot,
Nilimot, nililimot nilang pagkakakilanlan.

Saka lang tatalilis, kapag hapong-hapo ka na,
Mag-iiwan ng antok na babatahin sa umaga.

No comments:

Post a Comment