Pages

Friday, November 18, 2011

Paano Magsabi?

Pag ako naglakad palayo,
di na siguro ako lilingon.
Ano bang babalik-balikan ng isip ko?
Mababaw na alaala.

Pag ako naglakad palayo,
palagay ko, wala namang pipigil.
Wala namang magsasabing,"teka lang."
o magtatanong ng bakit.

Wala namang aasa sa aking pagbabalik.
Kaya nga madali sana ang magpaalam
pero, bakit ang hirap ng unang hakbang?
Na parang may pipigil, may magtatanong,
may lilingunin.

Wala naman.

1 comment: