Pages

Wednesday, September 14, 2011

Discoveries III

Dahil sa nabasa kong paninindigan mula sa 'yo,
sa harap ng lantarang pangungutya ng ibang tao..
Ang respeto ko sa 'yo tumaas
ng higit sandaang libo.

Nahiya ako bigla sa sarili ko. Ilang beses na ba ako nagkompromiso?
Ngunit ikaw, kay higpit ng kapit
sa panananampalataya
 at sa iyong prinsipyo.

Galing.

No comments:

Post a Comment