Pages

Tuesday, June 28, 2011

Para sa mga bagay na di na maibabalik.

Hindi naman malungkot ang kahapon subalit
may tamlay ang mga matang doo'y nakatanaw.
Marahil, dahil tila mahirap mapantayan
ang liwanag ng mga ngiting pumuno sa mga araw.
Mas masaya dati, mas masaya noon
at lahat ay ala-alang sa isip lang mabibisita.
Kung sana'y may paraan
upang ang mga sandali ay makulong sa isang garapon
upang balikan kapag ang puso'y nahahapo sa pag-alala.

2 comments: