Pages

Thursday, September 2, 2010

sa totoo lang

kahit na tumatawid sa overpass
umuulan, madulas ang hagdan,
at nakikita ang mga magkapares
nakaalalay sa isa't isa...
sa totoo lang,
kaya naman na magpanggap
na hindi pag-asam
ng iyong presensya
ang nararamdaman.
na hindi,
'sana, sana andito ka
nakaalalay, para di ako madulas
habang umuulan,
habang tumatawid sa overpass
sa gitna ng sampu, sandaang
magkahawak-kamay,
magkaalalay...
habang ang tanging nakadikit sa palad ko
hawakan ng payong.
payong. panlaban sa basa
ngunit hindi sa lamig...
at lalong hindi sa pag-iisa.

No comments:

Post a Comment