Pages

Monday, June 21, 2010

Mulat na Diwa

Ang batang may pasok bukas ay tulog na dapat ngayon. 
Kaso di na ako bata, at kahit gusto ko nang matulog, 
mailap ang antok, peke ang mga hikab 
at ang isipa'y punong-puno ng mga ideyang di naman buo 
at di naman konkreto. 
Tulog na. May pasok pa bukas. 
Ipikit ang mga matang ayaw sumara. 
Hayaang nakawin ng kawalang-malay 
ang isipang abala 
kahit madaling-araw na. 
Tulog na.

No comments:

Post a Comment