Pages

Monday, June 21, 2010

Mulat na Diwa

Ang batang may pasok bukas ay tulog na dapat ngayon. 
Kaso di na ako bata, at kahit gusto ko nang matulog, 
mailap ang antok, peke ang mga hikab 
at ang isipa'y punong-puno ng mga ideyang di naman buo 
at di naman konkreto. 
Tulog na. May pasok pa bukas. 
Ipikit ang mga matang ayaw sumara. 
Hayaang nakawin ng kawalang-malay 
ang isipang abala 
kahit madaling-araw na. 
Tulog na.

Sunday, June 20, 2010

written on the third sunday of june

i wish i knew you
back when you were young
back before bitter days
and lonely nights
and harsh words
did the damage
that was done.
i wish i knew
the dreams
that fermented in your mind
when anger and hurt
did not overflow.

i wish i knew you
before the years
that i remember.
back to the time
when every time
you throw me up in the air
i was sure you'd catch me;
before the time i realized
that you had stopped doing so--
both the throwing
and the catching.
before the memories
of dark, and noisy
and angry nights
and the screaming
filled my ears--
never to leave
even after many, many years.
i wish.

but now,
you are but
ashes and memories
and nothing
and wishes won't reach you no more.
still...
happy father's day.

ps.
i'm not angry anymore.

Saturday, June 19, 2010

Katagal

Ang oras
kapag may inaantay
di katulad ng oras
sa facebook
alas-nuwebe lang kanina
pagkalipas ng (akala'y)
sampung minuto
alas singko na pala.
Hindi katulad ng oras
sa nakakabatong klase
Ang isa't kalahating oras
(parang) kalahati ng buhay
ang nakalipas.
ang oras pag may inaantay
parang tukso
minsan akala mo
matagal pa palang darating
at tama ngang akala mo.
minsan naman, parang kay tulin
kakabahan ka
kasi papalapit na
(mukhang) abot kamay na
tapos matutuklasan
malayo pa pala
o kaya
mas malala
di matukoy
kung darating pa ba...

Wednesday, June 9, 2010

LSS

Pasensya na.
Kung paulit-ulit kong kinakanta
Naaalala kasi kita.
Ang bawat salita, bawat kataga
Tayo ang tinutukoy, o
Ikaw ang paksa.

Pasensya na.
Kung paulit-ulit tumutugtog
paulit-ulit mong naririnig
Para sa yo kasi.
At parang isinulat sa kanta
ang mga hindi masabi.

Pasensya na. Pasensya na.
Pero para sa 'yo
kasi ang kanta.

Monday, June 7, 2010

dear mr.

a lot of people are writing to people
they haven't met before,
perhaps will never meet
and i'm jumping into the bandwagon
i'm grabbin' a seat.

coz' i'm thinking  of you again tonight
thinking of you again
howd'you look like
what are you like
and if i'll ever meet you, when?

i'm not too sure you'd be handsome
perhaps you won't be so tall
perhaps you'd have likable eyes
or maybe i wouldn't like 'em at all.

but i know
i know you'd be kindhearted
you'd be gentle and sweet
and you wouldn't think me crazy
already in love with a guy
i haven't met.

you'd be brave and witty and wise
dependable and true
you'd be the kind to have adventures
and misadventures, too.

you'd be one with me in my faith
we both have the same great love
same trust on the Father
who's crossing our paths from above.

perhaps right now, you're learning
how to write poems for me
i sure hope
that isn't too much to hope for
i love poems, you see.