Pages

Tuesday, April 20, 2010

In My Head

i can hear you
how you say my name
i can hear you
as if you're inside
my head
i can hear you
as if
you're speaking
to me
as if
you're here
as if you're inside my head
i can hear you.

and you tell me something
about the weather something
in the news something
about the car
that just passed by
and all the while
what you mean is
you shouldn't be talking to me
coz' you've got other important
things to do
and really,
you shouldn't be here.
not inside my head.
not inside my head.

and you whispered
i heard you whisper
hey, i gotta go
but you didn't.

you're inside my head
and you shouldn't be.
go
go
go!
GO!
away.

Para sa Hindi Ko Mapangalanan (1)

hindi ako tumitingin
hindi ako tumatawa
wala akong sinasabi
kasi.

hindi ako sumasagot
hindi kita naiisip
(ng sinasadya)
hindi ako kinikilig
(ng halata)
kasi.

hindi ako interesado
(kuno)
wala akong pakialam
hindi ko napapansin
(dapat)
kasi.

sana

ikaw ang tumingin
ngumiti
tumawa
magsabi

ikaw ang magtaka
magtanong
mag-isip
kiligin
ng sinasadya.

sana
gawin mo rin
ang mga ginagawa ko
ng palihim.