Pages

Tuesday, November 3, 2009

Tara*

hindi patas na hilingin ko
na samahan nyo ko
sa pananatili sa alalang
nabuo.

hindi patas na pigilan ko
ang pagtahak sa daang
dati pa'y pinili nyo.

hindi patas na idamay ko pa
kayo sa kahilingang wag na lang
sana umikot ang mundo.

ikinulong ko ang mga ala-ala
sa kristal na sana'y di mababasag
at itinago sa kailailaman
ng ating pinagmulan.

pero di patas na isama ko pa kayo
kahit gusto ko sana 'tong balikan.

dahil baka pagkarating ko dun
iba na rin pala ang
gustong kong puntahan.

No comments:

Post a Comment