Pages

Tuesday, November 3, 2009

Paglaya

wala na ang tanikalang gumapos sa nakaraan.

nabura na sa isipan ang mga alaalang pumigil sa paghakbang.

naisara na ang pintuan pabalik sa pinanggalingan.


ang paglimot pala...

...ay paglaya.

No comments:

Post a Comment