Pages

Thursday, November 5, 2009

kape lang sana ang katapat.

madaling araw.

walang maaninag
ano bang tinatanaw?

asan bang pagkaantok,
ba't nakalimutang dumalaw?

sa gitna ng dilim
at katahimikan
anong nakakubli?

ilan ang payapang natutulog
ilan ang hindi?

...

ilang oras pa kayang
hihintayin ang liwanag?

pinupuno ang isipan
ng pagkabagabag
sa mga bagay na
kung anu-ano.

hay, sana
natulog na lang ako.

magandang umaga.

No comments:

Post a Comment