Pages

Tuesday, November 3, 2009

Dahil hindi na yata kita kilala*

Malayo na ang nahakbang
ng mga paang tinatangay lang
ng pagkakataon
at (baka ng) tadhana.

Kaunti na lang ang
natira sa mga unang
pangarap
na mula't mula'y
inaruga

Ang iba sa kanila
napalitan na
ng mas higit na maaabot
o mga itinakda.

Hindi na namalayang
nag-iba na nga pala
kung sino noon.
ano ngayon.

mabuti? masama?
mas may patutunguhan
... o wala?

Wala namang reklamo
o pagkabalisa
maliban lang sa

Di na nga yata kita
kilala.

No comments:

Post a Comment