Pages

Tuesday, November 3, 2009

Ang Daya

Marumi na ang kagandahang
inabutan ko
Mabahong amoy na
ang iniwan nyo
Basura ang nakalutang
At hindi mga isda...
At kung anong di sinasakal
ng water lily ay
tinambakan naman ng mga bangka

Wala nang itinira sa gandang
minsa'y pinagmalaki niya
kundi ala-ala
at panghihinayang.
naranasan ko sanang
pagpalain ng tubig niyang
minsang ring nagpala sa inyo.
narasanan ko rin sanang
ipagmalaki
ang ilog na dati'y ipinagmalaki niyo.

Sa ngayong pagtatangkang
buhayin siya
Di ka ba tutulong para naman
ang ilog na nagkanlong sa 'yo noon
ako naman ang kanlungin ngayon?

No comments:

Post a Comment